ЦЕНИ

ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТ


Показаните тук оферти са примерни! Всеки ремонт е различен и зависи от състоянието на покрива и покривната конструкция. Големината на покрива е вторият основен фактор, с които ние ще се съобразим, изготвяйки специална оферта за Вас. Всеки клиент има възможност да избере и материалите, с които ще работим, което също е фактор за крайното ценообразуване! Не се колебайте да се свържете с нас, за да създадем специална оферта за Вас и Вашия покрив.

Основни услуги, които предлагаме: Ремонт на покриви с керемиди, Ремонт на покрив с Битомни керемиди, Нова покривна конструкция, Хидроизолация, Тенекеджийски усуги, Надстройка на таванска стая, Вътрешни и външни ремонти, Улици и обшивки, Пренареждане на керемиди, Смяна на стари керемиди с нови, Сух монтаж на капаци, Изграждане на тухлен надзид за повдигане на покрив, Изграждане на бетонен Пояс, Измазване на комин, Изграждане на бетонна шапка на комин, Подмяна на улуци и водосточни тръби със Поцинкована ламарина, Подмяна на улуци и водосточни тръби със Пластифицирана Кафява Ламарина, Ремонт на покриви с керемиди, Смяна на стари керемиди с нови, Пренареждане на керемиди


Гаранция: 15 години

Оферта за Ремонт на покриви с керемиди

Почистване на основата

Полагане на Покривно фолио

Монтаж на самозалепващи Битомни Керемиди на TEGOLA Пчелна Пита или Бъброва Опашка Италиански материал

Обща цена с Включени Труд и Материали: 63.00 лв/м².

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция: 20 години

Смяна на стари керемиди с нови

Разкриване на старите керемиди капаци летви и мушама

Почистване на основата

Полагане на паро пропусклива мембрана

Монтаж на двоина скара от летви 4/3 вертикални и хоризонтални

Редене на керемиди и капаци Младост MACEDO или Bramak Klasik

Измазване на капаци с варов циментов разтвор

Обща цена с Включени Труд и Материали:66,00 лв/м².

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция: 10 години

Пренареждане на керемиди

Почистване на кал

Полагане на паро пропусклива мембрана за под керемиди

Монтаж на двоина скара от летви 4/3 вертикални и хоризонтални

Редене на съществуващи керемиди и капаци

Измазване на капаци с варов циментов разтвор

Почистването и транспортиране на строителни отпадъци до сметището

Обща цена с Включени Труд и Материали: 19,30 лв/м².

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция: 8 години

Ремонт на Покрив с Битомни Керемиди

Почистване на основата

Полагане на Покривно фолио

Монтаж на самозалепващи битомни керемиди Пчелна Пита или Бъброва Опашка руски материал

Обща цена с Включени Труд и Материали:46,00 лв/м².

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Нова Покривна Конструкция

Демонтаж на старите керемиди, капаци, ламарини улуци и дървена конструкция

Изграждане на Нова Конструкция с греди

Билни Основни Попове 12Х124. Оребяване на покрива с 8Х105. Наконаване на дървена Ламперия дебелина на Дъските 2.5 см6. Монтаж на Челни Дъски

Обща цена с Включени Труд и Материали:70,00 лв/м²

Монтаж на Са чак и Лакиране с Лак за дърво с Включени Труд и Материали 50,00 лв/м²

Монтаж на Челни Дъски и Лакиране със лак за дърво с Включени Труд и Материали 18,00 лв/л.м.

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция: 7 години

Хидроизолация на покриви (Вариант А)

Почистване на основата

Отстраняване на покриви язви

Грундиране на покривната основа със с битумен грунд

Газопламачно залепване на един Пласт Хидроизолация със Посипка 4мм на м² SALABO Полиестер 13,30 лв/м²

Сваляне на филц от покрива и извозване до сметището 6,30 лв/м²

Преместване на филц от една страна на друга 2,80 лв/м²

Почистване на старата хидро изолация от покрива и извозване на строителни отпадъци до сметището 6,30 лв/м²

Залепване на Хидроизолация без Посипка 3.5мм на м² SALABO11,30 лв/м²

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция: 10 години

Хидроизолация на покриви (Вариант б)

Почистване на основата отстраняване на покриви язви

Грундиране на покривната основа със битомен грунд

Газопламачно залепване на един Пласт Хидроизолация със Посипка 4.5мм на м² италиански матерял NOVAGLAS - 20,50 лв/м²

Залепване на хидроизолация без Посипка 3.5мм на м² италиански матерял NOVAGLAS - 15,50 лв/м²

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Тенекеджийски услуги

Подмяна на капандури

Обшиване на комини

Обшиване на бордове

Подулучни и надулучни поли

Цени: НА МЯСТО

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Надстройка на таванска стая

Разкриване и почистване на старата конструкция

Надзид на постройката

Изграждане на нова конструкция

Наковаване и лакиране на челни дъски

Наковаване и лакиране на сачак

Наковаване на дъсчена ламперия

Сваляне и транспортиране на отпадъци

Обща цена с Включени Труд и Материали: 95,00 лв/м²

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция 10 г

Поставяне на улуци (Поцинковани)

Хоризонтални улуци 16,00 лв/л.м (за над 50 л.м.)

Вертикални улуци 18,00 лв/л.м. (за над 50 л.м.)

Скоби - влизат в цената на улуците

Водосборно казанче 30лв/бр.

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция 15 г

Поставяне на улуци (Американски ВАС МЕТАЛ)

Хоризонтални улуци - 20,00 лв/л.м. (за над 30 л.м.)

Вертикални улуци - 25,00 лв/л.м. (за над 30 л.м.)

Скоби - влизат в цената на улуците

Водосборно казанче - 35 лв/бр.

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Сух монтаж на капаци

Монтаж на билна летва 5/4

Полагане на самозалепваща лента с алуминиево фолио

Редене на капаци и захващане със винт и щипка за капак

Обща цена с Включени Труд и Материали: 50,00 лв/л.м

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Изграждане на тухлен надзид за повдигане на покрив

С тухли четворка и варов циментов разтвор

Обща цена с Включени Труд и Материали: 50,00 лв/м²

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Изграждане на бетонен Пояс

Куфражни дъски

Армировка от желязо

Бетон Б 25

Обща цена с Включени Труд и Материали: 68,00 лв/л.м

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Измазване на комин с варов циментов разтвор

Обща цена с Включени Труд и Материали (за до 5м²): 130,00 лв

Обща цена с Включени Труд и Материали (за до 10м²): 200,00 лв

Обща цена с Включени Труд и Материали (за до 20м²): 450,00 лв

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Изграждане на бетонна шапка на комин

Куфражни дъски

Армировка от желязо

Бетон Б 25

Обща цена с Включени Труд и Материали (30Х60 см):165,00 лв/л.м.

Обща цена с Включени Труд и Материали (80Х100 см):300,00 лв/л.м.

Обща цена с Включени Труд и Материали (100Х150 см):400,00 лв/л.м.

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Подмяна на улуци и водосточни тръби със Поцинкована ламарина

Демонтаж на старят улук

Монтаж на скоби за улук

Монтаж на улук поцинкован

Обща цена с Включени Труд и Материали: 16,90 лв/л.м.

Монтаж на водозборно Казанче 45,00 лв/бр.

Монтаж на Водосточни тръби поцинковани 23,00 лв/л.м

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Гаранция за труда

Подмяна на улуци и водосточни тръби със Пластифицирана Кафява Ламарина

Монтаж на улук Бешевен 21,00 лв/л.м.

Монтаж на водозборно Казанче 65,00 лв/бр.

Монтаж на водосточни тръби 25,00 лв/л.м.

Монтаж със Алпинист 28,00 лв/л.м.

Монтаж на водозборно Казанче 45,00 лв/бр.

Монтаж на Водосточни тръби поцинковани 23,00 лв/л.м

Тъй като всеки обект е индивидуален, си запазваме правото на промяна на цените след оглед на обекта! Посочените цени са без ДДС!

ПОИСКАЙ ОФЕРТА >

Локация

Работим на територията на цялата страна!

Телефон

0879192988

Email

buildingstroipokriv@gmail.com