x
S T O I P O K R I V . C O M

Изграждане на тухлен надзид за повдигане на покрив